Minőségirányítás, minőségpolitika, etikai kódex

      A PowerQuattro Zrt. jogelődje, a PowerQuattro Kft. 1994-ben kifejlesztette és bevezette az ISO 9001 minőségügyi modellszabványnak megfelelő minőségügyi rendszerét, amelyre 1995-ben megszerezte az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonságtechnikai Felügyeletének az MSZ EN 29001 (ISO 9001) szabvány szerinti minősítését. Ennek megfelelően a Kft. az MSZ EN 29001 szabványnak megfelelően elkészített Minőségügyi Kézikönyvében rögzítette a minőségpolitikáját, miszerint a tervezési, gyártási és szolgáltatási tevékenysége során legfontosabb szempontként kezeli a minőséget és elkötelezte magát annak folyamatos továbbfejlesztése mellett. A Kft. az auditált rendszer szerint működtette a nukleáris ipar területén vállalt feladatok végrehajtására létrehozott projekt szervezeteit.

     A minőségügyi rendszer érvényességi körét 1998-ban terjesztették ki a teljes tevékenységi körre. A továbbiakban a POWERQUATTRO RT minőségügyi rendszerét továbbfejlesztve, kiegészítve a környezettudatos irányítási rendszerek MSZ EN 14001 szabványban összefoglalt követelményeivel, integrált minőségirányítási-környezetközpontú irányítási rendszert hoztak létre.

     A POWERQUATTRO RT –ben működő irányítási rendszert 2006-ig az MSZT Tanúsítási titkársága, azt követően az ELSŐ MAGYAR TANÚSÍTÓ ZRT, illetve az National Quality Assurance (NQA) auditorai rendszeresen vizsgálták és vizsgálják.

     Jelenleg a PowerQuattro Egyesült Teljesítményelektronikai Zártkörűen-működő Részvénytársaság. integrált minőségirányítási-környezetközpontú irányítási rendszere az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok követelményeinek megfelelően működik. A legutóbbi okirat megújító audit 2018. február 14.–én volt. Az audit eredményeképpen tanúsításaink 2021. februárjáig érvényesek, évenkénti sikeres felügyeleti auditok estén. A 2019. évi felügyeleti audit 2019. március 1.-i kezdőnappal, sikeres minősítéssel történt meg. A társaság elfogadott MINŐSÉGPOLITIKÁJÁT és ETIKAI KÓDEXÉT honlapunkon – jelen íráshoz csatolva közzé tesszük.

     A PowerQuattro Zrt. irányítási rendszerét egyes partnereink, speciális igényeiknek érvényesülése szempontjából maguk is vizsgálták. A PowerQuattro Zrt. általános irányítási rendszere magába integrálja a speciális területek – pl nukleáris biztonság, NATO beszállítás – minőségirányítással és környezetközpontú irányítással kapcsolatos követelményeit oly módon, hogy azokat a minőségirányítási rendszerben bevezetett eljárásrendek szerint készített minőségügyi tervekben rendeli érvényesíteni.

     A PowerQuattro Zrt. felső vezetése kialakította és bevezette üzleti és tevékenységi politikáját, amelyet társaságban kidolgozott és alkalmazott irányítási rendszer működtetésével szándékozik érvényre juttatni.  Mivel az irányítási rendszer jelenleg minőség és környezeti szempontok érvényesítésére koncentrál, az üzleti és tevékenységi politika kiemelt hangsúllyal tartalmazza ezeket a feltételeket, és ezért joggal tekinthető egyúttal a PowerQuattro Zrt. MINŐSÉG és KÖRNYEZETI POLITIKÁJÁNAK.

     Az irányítási rendszer jelenleg az MSZ EN ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok követelményei szerint van tanúsítva, és a PowerQuattro Zrt. felső vezetése kinyilvánítja eltökéltségét a folyamatos fejlesztésére, egyrészt a már tanúsított elemek működésének javítása, másrészt az üzleti és tevékenységi politikájában bekövetkező változások, hangsúlyeltolódások követése érdekében. Ennek megfelelően kívánunk további területeket is – például munkahelyi egészségvédelem, sérülések egészségkárosodások megelőzése (MEBIR) – a nemzetközi szabványokon alapuló tanúsított körbe bevonni.

     A PowerQuattro Zrt. MINŐSÉG és KÖRNYEZETI POLITIKÁJA, - az általános üzleti és tevékenységi politikája részeként - a jogi, etikai, és egyéb társadalmi követelmények érvényre juttatása melletti elköteleződésen alapul.

     Ennek érdekében a TÁRSASÁG felső vezetése:

  • kiemelt fontosságot tulajdonít a vevőkör megelégedettségének
  • törekszik a tevékenységünkből keletkező nem kívánt környezeti hatások minimalizálására
  • vállalja az elszámoltathatóságot a minőség és környezetközpontú irányítási rendszer eredményességéért;
  • biztosítja és a minőség és környezeti célok meghatározását a minőség és környezetközpontú irányítási rendszerben bevezetett eljárásrend szerint,
  • biztosítja a minőség és környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek érvényesítését a szervezet üzleti folyamataiban;
  • elősegíti a folyamatszemléletű megközelítés és a kockázatalapú gondolkodásmód alkalmazását;
  • biztosítja a minőség és környezetközpontú irányítási rendszerhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását;
  • biztosítja az eredményes minőség és környezetközpontú irányítás követelményeinek való megfelelés fontosságának kommunikálását a munkavállalók, beszállítók és alvállalkozók felé;
  • bevonja, irányítja és támogatja a munkatársakat abban, hogy hozzájáruljanak a minőség és környezetközpontú irányítási rendszer eredményességéhez;
  • Nem utolsó sorban, szem előtt tartja a Részvénytársaság tulajdonosi körének igényét az üzleti tervekben rögzített árbevételi és profit mutatók megvalósulására.

     Budapest, 2018. november 15.

     Komáromi Ferenc elnök-igazgató sk.

Etikai Kódex