• Kedvezményezett neve: PowerQuattro Egyesült Teljesítményelektronikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Projekt címe: Magyarországi vasútvonalakon alkalmazható önműködő elektronikus térközbiztosító berendezés kifejlesztése
  • Projekt megvalósulási helye: PowerQuattro Zrt. szegedi telephelye
  • Vissza nem térítendő támogatás összege: 294,1 Millió Ft
  • Visszatérítendő hitel összege: 163,39 Millió Ft
  • A projekt rövid bemutatása:

 A „Magyarországi vasútvonalakon alkalmazható önműködő elektronikus térközbiztosító berendezés kifejlesztése” projekt sikeres befejezését követően az alábbi eredmények keletkeznek:
1. Magyarországi vasútvonalakon alkalmazható önműködő elektronikus térközbiztosító berendezés, aminek adottak lesznek a tervezési paraméterei, a beépítéshez kapcsolódó feltétel rendszere és a megvalósításhoz szükséges előzetes engedélyek. Ennek birtokában a fejlesztés nemzetgazdasági szinten hasznosulhat.
2. A fejlesztési folyamat megtervezése és támogatása alfejlesztés célja modellezni a többszereplős fejlesztési folyamat specialitásait, feltárni különbségeit a szabványokban már bevezetett fejlesztési folyamatokhoz képest. Ezen túlmenően modellezni kell az egyes szereplők feladatait, és ezen keresztül meg kell határozni a szükségesen átadandó információk körét és praktikus megjelenési formáját. Vizsgálni kell az esetlegesen alkalmazható támogató automatizmusok, szoftver tool-ok kidolgozásának lehetőségét. Az eredmények segítségével optimális befektetéssel (humán erőforrások és anyagi javak) érhető el a rendszerektől elvárt biztonság, valamint az eredmények alkalmazásával a rendszerbiztonság növelhető és cégünk jártasságot szerez az ilyen irányú fejlesztések során alkalmazandó eljárások terén.
3. A fényellenőrzés hagyományos izzós és LED-es fényforráshoz eredményeként egy SIL4 biztonságú, önálló tehát az általunk fejlesztett önműködő elektronikus térközbiztosító berendezéstől függetlenül is alkalmazható részegység kerül megvalósításra. Az egység előnye, hogy az „izzós” fényforrások ellenőrzésén túl az izzós megtápláláshoz hasonló táplálású fényforrások ellenőrzésére is képes lesz. Jelenleg ilyen fényellenőrző Magyarországon nem kapható.
4. A jelfeladás új alapú megvalósítása lehetőséget ad arra, hogy a SIEMENS részére a centralizált térköz megoldáshoz, az eddig szállított ütemadót és vevőt egy korszerűbb optikai kábelen keresztül vezérelhető eszközre cseréljük. Ez egyrészt elősegíti a piacon maradást, másrészt zavarmentesen költséghatékony megoldást jelent. További előnyt biztosít az optikai kábelen keresztüli kommunikáció, mert lehetővé teszi a jelfeladás ellenőrzésénél a sínbe betáplált ütemezett jel összehasonlítását a vett jel ütemeivel.
A fejlesztés eredményeként létrehozunk egy általunk elképzelt és így a lehetséges legtöbb a valóságban előforduló térköznek megfelelő berendezést annak érdekében, hogy a szükséges vizsgálatokat le tudjuk folytatni. A szükségesnek ítélt berendezések négy állomási csatlakozás kiépítését, öt térköz berendezést, valamint öt sorompó csatlakozást jelentenek.

  • Tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.
  • A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00645